Wat betekent de ZomerExperience voor de zorgmedewerkers?

  • Medewerkers in de zorg doen tijdens de ZomerExperience ervaring op met familieparticipatie. Ze ervaren direct in de praktijk wat familieparticipatie inhoudt en worden geïnspireerd tot ideeën om samen zorg te dragen voor de bewoners.
  • Familie in huis zorgt voor een andere sfeer. De reguliere focus op zorgtaken wordt verbreed naar aandacht voor het welzijn van ouderen in ruimere zin.
  • Er zijn meer handen die meehelpen, meer ogen die meekijken en meer oren die meeluisteren. Nieuwe mensen — niet gehinderd door tijds- en werkdruk — werpen een frisse blik op de dagelijkse gang van zaken en kunnen inspireren tot nieuwe ideeën en werkwijzen.
  • Tijd is niet langer een beweging op de klok, maar een aaneenschakeliing van bijzondere ervaringen en momenten. Zo wordt de 'lege' zomer een periode met ontspannende activiteiten: samen wandelen, een ijsje eten op een terras of een film kijken.
  • De participerende familieleden zien met eigen ogen wat het zorgproces inhoudt, en ontwikkelen begrip en respect.
  • Door op de werkvloer niet alleen werkdruk, maar ook weer eens ontspanning en ontroering te ervaren word je herinnerd aan je motivatie die je tot deze beroepskeuze heeft gebracht.
webdesign ../STIJLERIJ