Familieparticipatie

Wie heb je in de laatste fase van je leven het liefst om je heen? Voor veel mensen is de nabijheid van dierbaren, familie en de paar goede vrienden van weleer van groot belang voor hun gevoel van geluk en geborgenheid. Wanneer je in een zorginstelling woont, raakt de wereld daarbuiten steeds verder weg. De medewerkers spannen zich tot het uiterste in om hun verplegende en verzorgende taken te vervullen, maar komen tijd en handen tekort om hun bewoners de aandacht te geven waaraan zij behoefte hebben.

Familieparticipatie is onmisbaar in de langdurige zorg voor bewoners van andere zorginstellingen. Steeds meer organisaties zoeken naar mogelijkheden om verwanten te laten bijdragen aan de zorg voor hun bewoners. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om verplegende taken, maar om activiteiten die in het dagelijks leven bijdragen aan het welzijn van de bewoners: hen gezelschap houden, meenemen op uitstapjes of wat maar nodig is om hen te laten ervaren dat ze volop in het leven staan.

Familieparticipatie vraagt iets van de familie én van de zorgorganisatie. Wat dat dan precies inhoudt, is het best aan den lijve te ondervinden. De ZomerExperience biedt alle betrokkenen de gelegenheid om in de praktijk te ervaren hoe familieparticipatie werkt.

Nederland en ook de EU stimuleert het actief ouder worden ten volle. De EU heeft 2012 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties.

webdesign ../STIJLERIJ